Shadow

Bør NZ bruke kontroversiell genteknologi i vår skadedyrkontroll?


Genetisk teknologi er blant flere områder som utforskes på en fremtidsrettet konferanse av New Zealands Department of Conservation and Land Information. Foto / Av Manu Naturbilder

Genredigeringsteknologi kan tilby “gjennombruddsmuligheter” for å redde våre truede arter fra skadedyr, sier en ny rapport om fremtiden, men det ville være noen vanskelige problemer å takle før det var et realistisk alternativ.

Forskere undersøker allerede hvordan disse kontroversielle verktøyene – blant flere områder analysert på en ny fremtidsfokusert konferanse fra New Zealands Department of Conservation and Land Information – kan hjelpe vår pågående kamp mot rov skadedyr.

Men det er tvilsomt at det vil skje når som helst snart, gitt teknologien er ikke klar ennå og regjeringen har liten appetitt til å gjøre de juridiske endringene som sannsynligvis er nødvendige for å slippe den løs på miljøet vårt.

Konferansen, som nettopp ble utgitt for offentlig kommentar, forklarte hvordan genredigeringsverktøy som Crispr-Cas9 kan brukes til å endre spesifikke gener eller introdusere nye egenskaper.

Disse kan brukes til å gjøre beskyttede arter mer motstandsdyktige mot sykdom eller klimaendringer – eller til å skape «gendrift» som kan målrettes mot skadedyrpopulasjoner, for eksempel gjennom spredning av fruktbarhetsdempende gener.

Et pågående prosjekt av forskere fra University of Otago, som nylig ble tildelt mer midler fra Predator Free 2050, undersøkte spesifikke gener som kan føre til redusert kondisjon blant possums og gradvis populasjonsnedgang.

Konferansen fremhevet et annet internasjonalt program som forsker på gendrift hos gnagere.

“Dette kan være en banebrytende mulighet for biologisk mangfold i Aotearoa New Zealand, fordi gnagere dreper omtrent 26,6 millioner fugler og egg fra innfødte fuglearter hvert år.”

Imidlertid var det «komplekse» økologiske, sosiale og kulturelle spørsmål som spilte, for eksempel potensielle effekter på økosystemer – for ikke å snakke om tydelig motvilje hos befolkningen.

En fersk undersøkelse antydet at bare en tredjedel av New Zealandere støtter gendrift i skadedyrbekjempelse, med mer favorisering av andre mulige løsninger som skadedyrspesifikke giftstoffer.

Denne grunnleggende bekymringen måtte respekteres og adresseres, sa konferansen, og det samme gjorde kulturelle hensyn – spesielt hvordan teknologien var på linje med te ao, mātauranga og tikanga Māori.

“For eksempel må vi vurdere hvordan genforandrende teknologier påvirker whakapapa,” bemerket konferansen.

Lignende poeng ble gjort i en august-inventar utarbeidet for DoC, som også fant at vår nåværende juridiske definisjon av genomredigering begrenset potensialet for forskning og finansiering.

“Følgelig kan data som vurderes i en internasjonal kontekst bli feiltolket i fravær av lokal kunnskap og kan ikke fange mana whenua verdier i databruk og applikasjoner tilstrekkelig,” sa han.

Selv om utplassering her i nær fremtid er usannsynlig, sa han at teknologien fortsatt “skrider raskt frem” og “streng tverrfaglig evaluering” var nødvendig for å plassere den i en lokal kontekst.

Noen nyere studier har nå antydet at New Zealands dristige drøm om å være rovdyrfri innen 2050 ikke vil gå i oppfyllelse uten en slags banebrytende teknologi, selv om det ikke nødvendigvis vil være genredigering.

Og selv om det kanskje var det mest kontroversielle, var genredigering ikke det eneste emnet som gikk gjennom rapporten.

Han så også på hvordan genomiske og genetiske data kan hjelpe bevaringsforvaltning, gjennom innsats som å kartlegge sammensetningen av den kritisk truede kākāpō og undersøke sykdomsresistens i kauri-trær.

Andre steder dekket rapporten de potensielle fordelene med satellittbilder, habitatovervåking ved bruk av droner og rettet mer kunstig intelligens og big data mot vanskelige å løse bevaringsutfordringer.

En stor studie publisert i september gjorde nettopp det, ved å bruke maskinlæring for å analysere hvordan nåværende skadedyrbekjempelsesverktøy kan brukes mer effektivt over hele landet i løpet av de neste 10 til 15 årene.

Dessverre bekreftet det også det naturvernere lenge har advart – disse ville ikke være nok til å endelig befri landet vårt for possums, rotter og sopp.

En egen vitenskapelig gjennomgang i 2019 fant også at dagens tilnærminger ville være dårlige og pekte ut flere genetiske teknikker – selv om de mest lovende fortsatt kan være et tiår eller to unna.