Shadow

Tag: legger

Provinser som legger permanente restriksjoner på rodenticider

Provinser som legger permanente restriksjoner på rodenticider

Hjem og hage
Provinsen går fremover med permanente reguleringsendringer som vil forby salg og utbredt bruk av andre generasjons rodenticider. Andregenerasjons gnagerantikoagulanter (SGAR) kan utgjøre en forgiftningsrisiko for dyr som spiser forgiftede gnagere. For å redusere denne risikoen innførte departementet et 18-måneders forbud mot salg og bruk av SGAR i juli 2021. I løpet av dette 18-måneders forbudet snakket departementet med tekniske eksperter, gjennomgikk vitenskapen, skisserte foreslåtte reguleringsendringer i en policyerklæring og holdt en offentlig høring. Etter å ha gjennomgått nærmere 1600 høringssvar, går departementet videre med endringene skissert i måldokumentet. For å falle sammen med opphøret av det midlertidige forbudet, trer den reviderte forskriften for integrert skadedyr...