Shadow

Tag: FNsjef

«Uten natur har vi ingenting»: FN-sjef slår alarm ved viktige FN-arrangementer for biologisk mangfold

«Uten natur har vi ingenting»: FN-sjef slår alarm ved viktige FN-arrangementer for biologisk mangfold

Hjem og hage
Konferansen blir omtalt som en stor COP for biologisk mangfold fordi den forventes å føre til vedtakelse av et nytt globalt rammeverk for biologisk mangfold, som vil lede verdensomspennende handling frem til 2030, for å bevare og beskytte naturressursene våre. Delegater og arrangører vil håpe at dette rammeverket vil ha en mer varig innvirkning enn den forrige versjonen: På COP10 i 2010 ble regjeringene enige om å forfølge ambisiøse mål innen 2020, inkludert halvering av tap av naturlig habitat og implementering av planer for bærekraftig forbruk og produksjon. En FN-rapport publisert det året viste imidlertid at ikke et eneste mål var nådd fullt ut. I mellomtiden, planeten opplever det største tapet av liv siden slutten av dinosaurenes tidsalder: én million plante- og dyrearter er nå ...