Shadow

Energikartlegging borettslag: Hvordan redusere energibruken og spare store kostnader på din boligsameie

I verden av energibruk, er effektivitet kongen. I jakten på lavere energikostnader, bedre energieffektivisering og generell optimalisering, kan man ikke se bort fra potensialet i et borettslag eller boligsameie. Energikartlegging er nøkkelen til denne utforskingen, noe som kan føre til betydelige energi og kostnadsbesparelser.

Hva er energikartlegging?

Energikartlegging for borettslag og sameier gir en detaljert oversikt over mulige energibesparende tiltak som kan føre til redusert energibehov og muligheter for lokal energiproduksjon. Det gir konkrete anbefalinger til tiltak, med estimerte kostnader, lønnsomhet og en anbefalt rekkefølge for utførelsen av disse.

Nytten av energikartlegging av borettslag

Energikartlegging i et borettslag er en omfattende aktivitet hvor borettslag og sameier kan få totalt oversikt over energiforbruket. Det avdekker tiltak som kan iverksettes for å forbedre byggets energieffektivitet, alt fra isolasjon til oppvarmingsteknikker.

Rollen av energirådgivning

Erfarne energirådgivere kan komme på befaring og utføre simuleringer i et beregningsprogram for å avdekke byggets energisparepotensiale. Dette kan hjelpe borettslaget med å finne løsninger som passer best for bygningen.

Fordeler med energibesparende tiltak

  • Energibruk: Tiltak som forbedrer isolasjonsevnen og lufttettheten til bygningsstrukturen, sammen med varmegjenvinning i ventilasjonsluften, kan redusere oppvarmingsbehovet noe som resulterer i lavere strømregninger for hver boenhet i borettslaget/sameiet.
  • Inneklima: Ved å forbedre isolasjonsevnen og lufttettheten, forbedres også inneklimaet ved å eliminere trekk og kaldluft fra vegger og vinduer. Et godt inneklima er en viktig faktor for menneskers trivsel i deres eget hjem.
  • Fukt: Energioppgraderinger kan ofte redusere sannsynligheten for fuktskader i form av kondens som skyldes kuldebroer eller eldre vinduer nær slutten av deres levetid.

Veien mot effektiv energikartlegging

Med en detaljert rapport som beskriver de nødvendige tiltakene som skal gjennomføres, blir det enklere å innhente tilbud, og stille krav til utførende foretak. Dette bidrar til en mer effektiv og kostnadseffektiv prosess med mindre rom for feil.

Finansiell støtte for energikartlegging

Borettslag og sameier som utfører en energikartlegging, har mulighet til å søke om Enova-støtte for å dekke deler av kostnadene. Denne støtten gjelder dokumenterte kostnader for kjøp av tjenesten.

Konklusjon

Energykartlegging er et kraftfullt verktøy for borettslag og sameier som ønsker å redusere energiforbruket og spare på energikostnadene. Med ekspertbistand, riktig planlegging og finansiell støtte, kan det være en vei til større energieffektivitet og bedre boligkvalitet for alle involverte.